Contactez-nous Carte du site A la page d'accueil
 
 13 titres pour $358
 
 
Mipp International recherche
   Continuer la recherche
Livres   Périodiques
Les résultats sont classés par ordre décroissant | ascendant par la date d'acquisition | l’année | la région |
202 Documents trouvés:
Voir dans:
  Livres par page: 10 | 20 | 30 | 40 | 50

UKR14920
Zahachevs'kyi IEvstakhii .
Kyiv: 2020.
Eustace Zagachevsky can safely be called "Ukrainian Ernst Junger." After escaping from Lviv in 1939, the future writer plunged into the thick of the m...
IEvstakhiia Zahachevs'koho mozhna smilyvo nazvaty «ukrains'kym Ernstom IUnherom». Pislia vtechi zi L'vova u 1939 rotsi maibutnii pys'mennyk porynaie v hushchavynu ...
$34.00

UKR14921
Ukraynka Lesia .
KHarkiv: 2020. ISBN 978-617-12-7631-4; 9786171276314.
Lesya Ukrainka is an outstanding Ukrainian writer, translator and cultural figure, who is the most prominent figure in the history of literature, alon...
Lesia Ukrainka — vydatna ukrains'ka pys'mennytsia, perekladachka ta kul'turna diiachka, iaka ie naivyznachnishoiu postattiu v istorii literatury poruch iz Tarasom ...
$36.00

UKR96220a
Broiako N.B.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-7507-30-6; 9786177507306.
The textbook "Theory and Practice of Bandura Performance" is one of the publications, which on the basis of the original interpretation of the concept...
Navchal'nyi posibnyk «Teoriia i praktyka bandurnoho vykonavstva» ie odnym iz vydan', v iakomu na osnovi oryhinal'noi interpretatsii kontseptsii khudozhn'oi tekh...
$25.00

UKR14924
Kuzhavs'ka IE.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-966-03-8701-0; 9789660387010.
"Zerov. Funeral Speaker ”is the first novel by Yevhenia Kuzhavska, who debuted in the collection of eerie stories“ Touch of Concealed Horror ”in 2017 ...
«Zerov. Pokhoval'nyi promovets'» — pershyi roman IEvhenii Kuzhavs'koi, iaka debiutuvala u zbirtsi motoroshnykh istorii «Dotyk zachaienoho zhakhu» 2017 roku z opovi...
$25.00

UKR14925
Moskal' R.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-966-03-9000-3; 9789660390003.
Roman Moskal is a specialist in law, a lawyer, and an independent researcher of Chinese civilization. A special area of interest is the Canon of And P...
Roman Moskal' - spetsyalyst v oblasty prava, advokat, nezavysymûi yssledovatel' kytaiskoi tsyvylyzatsyy. Osobaia sfera ynteresov - Kanon «Y tsen», kotorûi ...
$32.00

UKR14926
TSyhanchuk K.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-966-03-9080-5; 9789660390805.
Tsyganchuk K. - Ukrainian writer, winner of the International Literary Competition "Coronation of the Word" (2016). Winner of the Mikhail Dubov Litera...
TSyhanchuk K. – ukrains'ka pys'mennytsia, laureatka Mizhnarodnoho literaturnoho konkursu «Koronatsiia slova» (2016). Laureatka literaturnoi premii im.Mykhaila...
$24.00

UKR14927
Horyts'ka H.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-966-03-9127-7; 9789660391277.
Galina Goritskaya - Ukrainian writer, historian by profession, teacher, candidate of political sciences. Her new book tells how in the spring of 1953 ...
Halyna Horytskaia - ukraynskaia pysatel'nytsa, ystoryk po spetsyal'nosty, prepodavatel', kandydat polytycheskykh nauk. Ee novaia knyha rasskazûvaet o tom, kak...
$30.00

UKR14928
Hal'chenko Serhii.
Knyha 1,2: KHarkiv: 2020. ISBN 978-966-03-9124-6; 9789660391246; 978-966-03-9165-9; 9789660391659.
In the edition, the letters of Taras Shevchenko and his addressees were for the first time summarized in chronological order into a single corpus. The...
U vydanni lysty Tarasa SHevchenka i ioho adresativ upershe zvedeno u khronolohichnomu poriadku v tsilisnyi korpus. U lystakh rozhornuto nyzku tsikavykh epizodiv...
$75.00(set)(set)

UKR14929
Kuzhavs'ka IE., Krasovyts'kyi O.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-966-03-9139-0; 9789660391390.
The novel launches the series "Historical Detective" - its plot is based on real events. The investigation, which unfolded in Kyiv in 1916, reveals ma...
Roman zapochatkovuie seriiu «Istorychnyi detektyv» — ioho siuzhet pobudovano na osnovi real'nykh podii. Rozsliduvannia, shcho rozhortaiet'sia v Kyievi 1916 roku, ro...
$25.00

UKR14930
Dovzhenko O.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-966-03-8865-9; 9789660388659.
Alexander Dovzhenko (1894-1956) - Ukrainian Soviet film director, founder of poetry cinema, creator of a new literary genre - film storytelling. He wa...
Aleksandr Dovzhenko (1894-1956) - ukraynskyi sovetskyi kynorezhysser, osnovatel' poýtycheskoho kyno, sozdatel' novoho lyteraturnoho zhanra - kynopovesty. ...
$34.00

UKR14939
SHCHerba O.
Kyiv: 2020. ISBN 978-966-378-726-8; 9789663787268.
The collection of articles by the famous Ukrainian diplomat Oleksandr Shcherba is devoted to key issues of international and Ukrainian development. In...
Zbirka statei vidomoho ukrains'koho dyplomata Oleksandra SHCHerby prysviachena kliuchovym pytanniam mizhnarodnoho ta ukrains'koho rozvytku. V iaskravii publitsys...
$22.00

UKR14940
Sinchenko K.
Kyiv: 2020. ISBN 978-966-378-753-4; 9789663787534.
The first part of the book includes memoirs about the writer, film critic, publisher, active participant in the movement of the sixties Roman Korogods...
Do pershoi chastyny knyzhky uviishly spohady pro literatora, kinoznavtsia, vydavtsia, aktyvnoho uchasnyka rukhu shistdesiatnykiv Romana Korohods'koho, a takozh avt...
$28.00

UKR14941
Dubylko I.
Kyiv: 2020. ISBN 978-611-01-1858-3; 978611011858-3.
In his essay, the author is not limited to the history of the Pochaiv Monastery, because, as he wrote: “The history of the Pochaiv Monastery is not co...
U svoiemu narysi avtor ne obmezhuiet'sia lyshe istoriieiu Pochaivs'koho manastyria, bo, iak vin napysav: ,,Istoriia Po-chaivs'koho manastyria ne zamykaiet'sia v ioho...
$25.00

UKR14942
Bairak M.
Kyiv: 2020. ISBN 978-611-01-1953-5; 9786110119535.
Ukrainian Rifle Society of Canada (USG), a combatant organization founded on January 3, 1928 in Winnipeg on the model of USG in the United States; at ...
Ukrains'ka strilets'ka hromada Kanady (USH), kombatants'ka orhanizatsiia, zasnovana 3 sichnia 1928 r. u Vinnipezi za zrazkom USH v SSHA; spershu chleny ii bul...
$35.00

UKR14943
Samchuk Ulas .
Kyiv: 2020. ISBN 978-611-01-1952-8; 9786110119528.
Ulas Samchuk is rightly called "Homer of Ukrainian life of the twentieth century." He created a unique artistic panorama of his era, showed the native...
Ulasa Samchuka spravedlyvo nazyvaiut' «Homerom ukrains'koho zhyttia KHKH st.». Vin stvoryv nepovtornu khudozhniu panoramu svoiei epokhy, pokazav ridnyi narod u ch...
$35.00

UKR14944
Poltava Leonid .
Kyiv: 2020. ISBN 978-611-01-1951-1; 9786110119511.
Ukrainian People's Aid (UNP; until 1926 - People's Aid), the fourth largest Ukrainian fraternal security union in the United States (since 1950 also i...
Ukrains'ka Narodna Pomich (UNP; do 1926 r. — Narodna Pomich), chetvertyi za chyslom chleniv ukrains'kyi brats'kyi ubezpechenevyi soiuz u SSHA (z 1950 r. takozh...
$45.00

UKR14945
Tarnavs'kyi O.
Kyiv: 2020. ISBN 978-611-01-1956-6; 9786110119566.
The United Ukrainian-American Relief Committee (ZUADK) is a charitable organization. Founded in June 1944 in Philadelphia (USA) as the Ukrainian Auxil...
Zluchenyi ukrains'ko-amerykans'kyi dopomohovyi komitet (ZUADK) – blahodiinyts'ka orhanizatsiia. Zasnovana u chervni 1944 u m. Filadel'fiia (SSHA) iak Ukrains'...
$36.00

UKR14946
Kuzych-Berezovs'kyi I.
Kyiv: 2020. ISBN 978-611-01-1958-0; 9786110119580.
This work is intended for the young generation of birches that grew up in the diaspora after World War II and never saw either Ukraine or Berezov to f...
TSia pratsia pryznachena dlia molodoho pokolinnia berezuniv, iake vyroslo v diaspori pislia Druhoi svitovoi viiny i nikoly ne bachylo ni Ukrainy, ni Berezova, shch...
$36.00

UKR14947
Kosenko-Kab'iuk O.
Kyiv: 2020. ISBN 978-966-279-151-8; 9789662791518.
Ukrainians do not go abroad for a good life. But none of them puts a cross on themselves. Olena Kosenko-Kabyuk's autobiographical novel tells about th...
Ukraintsi idut' za kordon ne vid khoroshoho zhyttia. Ale nikhto z nykh ne stavyt' na sobi khrest. Avtobiohrafichnyi roman Oleny Kosenko-Kab\'iuk rozpovidaie pro zh...
$32.00

UKR14948
Burlaka O.
Kyiv: 2020. ISBN 978-966-58-06-01-1; 9789665806011.
Oksenia Burlaka - writer, composer, copywriter and PR specialist. Her books have repeatedly been included in the lists of the best books of the year. ...
Oksenyia Burlaka - pysatel'nytsa, kompozytor, kopyraiter y pyar-spetsyalyst. Ee knyhy neodnokratno vkhodyly v spysky luchshykh knyh hoda. Fyl - fanat ýkstrym...
$25.00

UKR14949
Stepovyk D.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-7755-02-8; 9786177755028.
The well-illustrated book about one of the most prominent Ukrainian graphic artists and painters of the second half of the XX and the beginning of the...
Bahato iliustrovana knyha pro odnoho z naivydatnishykh ukrains'kykh hrafikiv i maliariv druhoi polovyny XX i pochatku XXI stolit' Vasylia Lopaty mistyt' bioh...
$55.00

UKR14950
Basista IEva .
Kyiv: 2020. ISBN 978-917-78-05-20-4; 9789177805204.
Eva Bassistaya is a writer and journalist who explores relevant and social topics. The events in the book “It all started from that” unfold in the tow...
Eva Basystaia - pysatel'nytsa y zhurnalystka, kotoraia yssleduet aktual'nûe y sotsyal'nûe temû. Sobûtyia v knyhe «Vse nachalos' s toho» razvorachyvaiutsia v hor...
$28.00

UKR14952
SHCHerbak IU.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-605-036-0; 9786176050360.
"Ukraine in the Age of War and Peace" is simply intended to become a prognostic bestseller. Because who among us do not want to see: what is there, be...
"Ukraina v epokhu viinomyru" - prosto pryznachena staty prohnostychnym bestselerom. Bo khto zh iz nas ne prahne pobachyty: shcho tam, za dveryma maibutn'oho!?
$38.00

UKR14953
Palyi A.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-585-194-4; 9786175851944.
This book is a collection of testimonies of eyewitnesses, representatives of different eras: ambassadors, members of diplomatic missions, officers, me...
TSia knyha — zibrannia svidchen' ochevydtsiv, predstavnykiv riznykh epokh: posliv, spivrobitnykiv dyplomatychnykh misii, ofitseriv, kuptsiv — pro krainu, shcho nyni ...
$34.00

UKR14954
Verbych D.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-78-63-09-9; 9786177863099.
In this book, a volunteer battalion fighter Dmitry Verbich talks about the active phase of the hostilities of 2014-2015, when the whole country, with ...
V ýtoi knyhe boets dobrovol'cheskoho batal'ona Dmytryi Verbych rasskazûvaet o aktyvnoi faze boevûkh deistvyi 2014-2015 hodov, kohda vsia strana, zatayv dûkh...
$34.00

UKR14955
Dashvar Liuko.
KHarkiv : 2020. ISBN 978-617-12-7671-0; 9786171276710.
Lyuko Dashwar - Ukrainian writer, screenwriter, journalist. The winner of the literary award Coronation of the word: in 2007, the novel "The village i...
Liuko Dashvar - ukraynskaia pysatel'nytsa, stsenaryst, zhurnalyst. Laureat lyteraturnoi premyy Koronatsyia slova: v 2007 hodu roman «Selo ne liudy» poluchyl II ...
$28.00

UKR14956
Nef'odov M., Krykun F.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-7730-73-5; 9786177730735.
History of the most famous state startup in Ukraine. Prozorro is the most famous state startup in Ukraine. Leaving behind the old system of public pro...
Istoriia naividomishoho derzhavnoho startapu v Ukraini. Prozorro — naividomishyi derzhavnyi startap v Ukraini. Zalyshyvshy pozadu staru systemu derzhzakupivel...
$34.00

UKR14957
SHved P.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-743-82-28; 978-617-743-82-28.
The proposed publication contains a collection of selected essays by Pavel Shved, originally published in the journal Critique and the online edition ...
Predlahaemoe yzdanye soderzhyt sbornyk yzbrannûkh ýsse Pavla SHveda, yznachal'no opublykovannûkh v zhurnale «Krytyka» y onlain-yzdanyy Provid.org. KHotia ony ...
$25.00

UKR14958
Kidruk M.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-617-126-834-0; 9786171268340.
Maxim Kidruk was a laureate of the Word Coronation Prize and the special award of the Publishers Forum festival. Wrote over ten books. If the Kiev pro...
Maksym Kydruk bûl laureatom premyy "Koronatsyia slova" y spetsyal'noi nahradû festyvalia "Forum yzdatelei". Napysal bolee desiaty knyh. Esly bû kyevskyi pr...
$28.00

UKR14959
Arkas M., Koval' R.
Kyiv : 2020. ISBN 978-617-78-631-12; 9786177863112.
The cult work of Mykola Arkas, which collects the history of the Ukrainian people until the beginning of the twentieth century. In the publication, th...
Kul'tova pratsia Mykoly Arkasa, de zibrano istoriiu ukrains'koho narodu do pochatku KHKH stolittia. U vydanni avtor vykladaie rezul'taty tryvaloi doslidnyts'ko...
$35.00

UKR14960
Levada H.
Kyiv : 2020. ISBN 978-966-279-145-7; 9789662791457.
“In the maelstrom of disappeared worlds” are only three stories of the “Institute of Time” cycle, three incredible travels in time and space, where th...
«V vodovorote yscheznuvshykh myrov» ýto lysh' try ystoryy tsykla «Ynstytut Vremeny», try neveroiatnûe puteshestvyia vo vremeny y prostranstve, hde styraiutsia h...
$44.00

UKR14961
Dochynets' M.
Mukachevo: 2020. ISBN 978-966-8269-52-3; 9789668269523,.
Miroslav Dochynets - a famous Ukrainian writer, was awarded the Taras Shevchenko Prize. This book is about the sting of war in the heart, about love a...
Myroslav Dochynets - yzvestnûi ukraynskyi pysatel', nahrazhden premyei Tarasa SHevchenko. U novomu romani «Dity paporoti» laureat SHevchenskis'koi premii das...
$32.00

UKR14962
Stekh Roman.
Kyiv: 2020. ISBN 978-966-279-144-0; 9789662791440.
Roman Stekh's book is written in the genre of modern detective, it makes the reader constantly in tension with the protagonist, looking for answers to...
Knyha Romana Stekha napysana u zhanri suchasnoho detektyvu, zmushuie chytacha postiino perebuvaty u napruzi razom iz holovnym heroiem, shukaiuchy vidpovidi na ba...
$32.00

UKR14963
Stafiichuk Orest .
KHarkiv: 2020. ISBN 978-617-12-7651-2; 9786171276512.
Orest Stafiychuk is a Carpathian molfar, psychic and healer, participant in many television projects. For more than seven years, Orestes has been help...
Orest Stafiichuk — karpats'kyi mol'far, ekstrasens ta tsilytel', uchasnyk bahat'okh televiziinykh proektiv. Uzhe ponad sim rokiv Orest dopomahaie tym, khto zv...
$25.00

UKR14964
Domontovych V.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-7286-56-0; 9786177286560.
"Kulish's Novels" is a fictionalized biography of Panteleimon Kulish, which illustrates how love relationships developed in his era. Much of the love ...
«Romany Kulisha» — beletryzovana biohrafiia Panteleimona Kulisha, shcho iliustruie, iak u ioho epokhu rozvyvalysia liubovni stosunky. Znachna chastyna opysanykh tut ...
$34.00

UKR14965
IAlovchak T.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-7866-39-7; 9786177866397.
Tetyana Yalovchak is the record holder of Ukraine, who conquered the seven highest peaks in the world and crossed the Bosphorus. Motivational speaker,...
Tetiana IAlovchak — rekordsmenka Ukrainy, iaka pidkoryla sim naivyshchykh svitovykh vershyn i pereplyla Bosfor. Motyvatsiina spikerka, hromads'ka diiachka, al'pini...
$30.00

UKR14966
Belimova T.
KHarkiv : 2020. ISBN 978-617-12-7638-3; 9786171276383.
Svetlana Gorban, Natalia Lapina, Anna Khoma, Tatiana Belimova, Alla Rogashko, Tala Vladmirova, Nika Nikaleo. "Lviv. Chocolate. Kamyanytsia ”is a colle...
Svitlana Horban', Natalia Lapina, Anna KHoma, Tetiana Belimova, Alla Rohashko, Tala Vladmirova, Nika Nikaleo. «L'viv. SHokolad. Kam’ianytsi» — zbirka, iaka pr...
$25.00

UKR14967
Hryshchenko O.
L'viv : 2020. ISBN 978-966-441-567-2; 9789664415672.
Memoirs of the prominent Ukrainian artist Oleksa Hryshchenko (1883–1977) about TSarhorod in 1919–1921 were first published in French and later in Ukra...
Spohady vydatnoho ukrains'koho khudozhnyka Oleksy Hryshchenka (1883–1977) pro TSarhorod 1919–1921 rr. buly vydani spochatku frantsuz'koiu movoiu, a zhodom v avt...
$34.00

UKR14968
P'iankova T.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-617-12-7456-3; 9786171274563.
Pyankova T. - Ukrainian poet, writer, publisher, philologist, creative manager. Member of the National Union of Writers of Ukraine. Tetyana Leonidivna...
P\'iankova T. - ukrains'ka poetesa, pys'mennytsia, vydavchynia, filolohynia, kreatyvna menedzherka. CHlen Natsional'noi spilky pys'mennykiv Ukrainy. Tetiana Leon...
$24.00

UKR14969
Levyns'kyi S.
L'viv: 2020. ISBN 978-96-64-415-726; 9789664415726.
The Ukrainian travel writer, orientalist and translator Stepan Levinsky (1897-1946), the son of the famous Ivan Levinsky, was well known in Galicia in...
Ukraynskyi pysatel'-puteshestvennyk, vostokoved y perevodchyk Stepan Levynskyi (1897-1946), sûn znamenytoho Yvana Levynskoho, bûl khorosho yzvesten v Haly...
$35.00

UKR14970
Talan S.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-617-12-7649-9; 9786171276499.
Svetlana Talan is a famous Ukrainian writer, holder of the title “Golden Writer of Ukraine”. Her works are widely popular at home and abroad, and circ...
Svetlana Talan - yzvestnaia ukraynskaia pysatel'nytsa, obladatel'nytsa tytula «Zolotoi pysatel' Ukraynû». Ee proyzvedenyia shyroko populiarnû na rodyne y za ...
$25.00

UKR14971
Leshko Z.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-617-12-7472-3; 9786171274723.
It all started like an ordinary toy. Lesya posted her profile on a dating site to help her friend lure a rich gentleman. It was at that time that IT s...
Vse nachynalos' kak obûchnaia yhrushka. Lesia razmestyla na saite znakomstv svoiu anketu, chtobû pomoch' podruhe zamanyt' bohatoho kavalera. Ymenno v to vremia...
$25.00

UKR14973
Haiovyi M.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-7866-23-6; 9786177866236.
Maxim Gayevoy - Ukrainian sports journalist, former press secretary of Budivelnik BC. The author of the columns on FootballHub, Planet Basketball, Tri...
Maksym Haevoi - ukraynskyi sportyvnûi zhurnalyst, bûvshyi press-sekretar' BK «Budyvel'nyk». Avtor kolonok v FootballHub, «Planeta Basketbol», Tribuna.co...
$30.00

UKR14974
Fialko N.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-617-12-7616-1; 9786171276161.
Nina Fialko is a Ukrainian writer, laureate of the prize imeni Ulas Samchuk. Irina and Alexey had been dating for more than a year and dreamed of a ha...
Nina Fialko - ukrains'ka pys'mennytsia, laureat premii imeni Ulasa Samchuka. Yryna y Aleksei vstrechalys' uzhe bol'she hoda y mechtaly o schastlyvom budushchem v...
$25.00

UKR14975
Berezhyns'ka IE.
KHarkiv: 2020. ISBN 978-617-12-7639-0; 9786171276390.
Yevhenia Berezhenska is a pseudonym of Ukrainian writer Halyna Lapatska. A representative of classical Ukrainian psychological prose, she fills her no...
IEvheniia Berezhens'ka — psevdonim ukrains'koi pys'mennytsi Halyny Lapats'koi. Predstavnytsia klasychnoi ukrains'koi psykholohichnoi prozy, vona spovniuie svoi ro...
$25.00

UKR14976
Moroz O.
Kyiv : 2020. ISBN 978-617-7544-63-9; 9786177544639.
This book is a guide from a practitioner’s manipulator on how to counter infection with information viruses. These viruses infect us daily. They are t...
Ýta knyha - posobye ot manypuliatora praktykuiushcheho o tom, kak protyvostoiat' zarazhenyiu ynformatsyonnûmy vyrusamy. Ýty vyrusû ynfytsyruiut nas ezhednevno. On...
$32.00

UKR14977
Dobrians'kyi V.
KHarkiv : 2020. ISBN 978-617-12-7624-6; 9786171276246.
Dobriansky Vasiliy is a modern Ukrainian writer, journalist. Repeated winner of the award "Coronation of the word." May 1918. Police captain Klim Zheg...
Dobrianskyi Vasylyi - sovremennûi ukraynskyi pysatel', zhurnalyst. Neodnokratnûi laureat premyy "Koronatsyia slova". Mai 1918. Kapytana polytsyy Klyma ZHehr...
$25.00

UKR14979
Ataian H., Zaitseva I.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-7482-21-4; 9786177482214.
This is a unique collection of texts written by the artist during her life (1917-2005) - private memoirs, diary entries, travel notes, stories of pain...
TSe unikal'na zbirka tekstiv, napysanykh mystkyneiu protiahom zhyttia (1917-2005) - pryvatni spohady, shchodennykovi zapysy, notatky z podorozhei, istorii stvor...
$59.00

UKR14980
Zabuzhko O.
Kyiv: 2020. ISBN 978-617-7286-59-1; 9786177286591.
This volume contains the most important essays of Oksana Zabuzhko of the last two decades, devoted to personalities and events that the author conside...
V ýtom tome sobranû vazhneishye ýsse Oksanû Zabuzhko poslednykh dvukh desiatyletyi, posviashchennûe lychnostiam y sobûtyiam, kotorûe avtor schytaet kul'turno znakov...
$34.00

UKR14981
Dziuba Ivan .
Knyha 1: Kyiv: 2020. ISBN 978-966-06-0808-5; 9789660608085.
The book includes the most interesting texts, cartoons and caricatures from many dozens of issues of "Nikita's Fox", a magazine that Ukrainians publis...
Do knyzhky uviishly naitsikavishi teksty, sharzhi ta karykatury z bahat'okh desiatkiv chysel «Lysa Mykyty», chasopysu, iakyi ukraintsi vydavaly na chuzhyni sorok ro...
$44.00
Retour         1     2     3     4     5             Suivant    Continuer
Retenez-moi ici
 
 
  Elaboration © 1998—2008 MIPP International
Design — ActionHabit
Web-master | Confidentialité