Ваша корзина Контакт Карта сайта На главную страницу
 
 
 
Mipp International поиск
   Продожить поиск
Книги   Периодика
Сортировка по убыванию | возрастанию по году | региону | поступлению |
31 документов найдено:
показывать:
  Книг на странице: 10 | 20 | 30

KYR2844
Niiazov K., CHoturova B.
Bishkek: 2020. ISBN 978-9967-29-334-2; 9789967293342.
$32.00

KYR2843
Mamakeeva ZH.
Bishkek: 2020. ISBN 978-9967-29-343-4; 9789967293234.
Given the confusion of ideological orientations and the uncertainty of the future, it is a fact that many people are involved in informal, religious, ...
Идеялык багыттардын чаржайыттыгы жана келечектин будомуктугун сезген шартта жалитар артурдуу формалдуу эмес-диний, суицид абалдуу же криминалдык, анын...
$32.00

KYR2842
Apyshev M.
Bishkek: 2020. ISBN 978-9967-29-331-1; 9789967293311.
This documentary-fiction book tells about the life and work of the great manaschi Sayakbai Karalaev through a serious approach to historical facts bas...
Бул документалдуу- корком китепте документалдык жана архивдик материалдардан негизинде тарыхый фактыларга олуттуу мамиле жасоо аркылуу улуу манасчы Са...
$42.00

KYR2841
Mambetaliev M.
Bishkek: 2020. ISBN 978-9967-29-337-3; 9789967293373.
The book is dedicated to the heroes of the WWII.
$54.00

KYR2840
ZHetigenova ZH.
Bishkek: 2020. ISBN 978-9967-29-344-1; 9789967293441.
The plot of The Dream in Prison is based on real-life stories. The book directs readers to be interested in the triumph of justice in life, to be zeal...
"Абактагы арзуу" китебиндеги чыгарманын озогу чындык-болгон окуялардан алынган. Китеп окурмандарды жашоодо адилеттиктин салтанат курушуна кызыкдар бол...
$32.00

KYRR3892
Nur-Aiym.
Bishkek: 2020. ISBN 978-9967-29-336-6; 9789967293366.
In the book, a description of what the youth of the 80s was and the global historical of that vast country, and in its Union of ours, this is just a p...
В книге описание какой была молодежь 80х и глобального исторического той необъятной страны, а в ее Союзе нашей-это всего лишь личное мнение, возможно ...
$34.00

KYRR3882a
Aitmatova R.
Bishkek: 2020. ISBN 978-9967-29-332-8; 9789967293328.
The White Pages of History, first published in 2009, chronicles the tragedy of the Aitmatov family, victims of Stalinist repression in the 1930s, and ...
Алгачкы жолу 2009-жылы басылып чыккан "Тарыхтыи актай барактары" китебы 30-жылдардагы Сталиндик репрессиянын курмандыгына айланган Айтматовдор уй-бул...
$38.00

KYR2839
Doorov A.A.
Bishkek: 2020. ISBN 978-9967-29-342-7; 9789967293427.
The noble thoughts of the great man, the genius cosmonaut Ishak Razzakov, which he left in his "Diaries" and expressed in his memoirs, are becoming a ...
$39.00

KYRR3891
Mombekova ZH.K.
Bishkek: 2020. ISBN 978-9967-29-341-0; 9789967293410.
The book contains information about the history of the Kyrgyz in Kyrgyzstan from the era of the primitive communal system and the formation of a class...
Книга содержит сведения об истории кыргызов в Кыргызстане от эпохи первобытнообщинного строя и становления классового общества, через раннефеодальные ...
$44.00

KYR2838
Nazaraliev B.
Bishkek: 2020. ISBN 978-9967-35-005-2; 9789967350052.
Stories.
$36.00
        1     2     3     4             далее    Продолжить
запомните меня здесь
 
 
  Разработка © 1998—2008 MIPP International
Дизайн — ActionHabit
Вебмастер | Конфиденциальность