Контакт Карта сайта На главную страницу
 
 10 шт. на $508
 
 
Mipp International поиск
   Продожить поиск
Книги   Периодика
показывать:
Беларусь / История /   marc21 | в Мои книги | купить
Abrysy roznyia: maliunki i chartsiazhy hetmana IAnusha Radzivila.

Outlines are different: drawings and sketches of Hetman Janusz Radziwill
Minsk: Belarus' , 2020. 159 p.+80 p., il. 27 x 20 cm. Hard. ISBN 978-985-01-1396-2; 9789850113962. 600 copies.  In Belarusian
"Outlines are different" is the name of the collection of hand-drawn drawings and drawings of Hetman Janusz Radziwill, which is a unique collection and has no close analogues in the Eastern European region. They depict a large number of buildings and landscapes of entire cities of the eastern lands of Belarus and Ukraine, which were severely damaged or completely destroyed during the war of 1648-1667. At the same time, this collection is a reflection on paper of the author and one of the most interesting and controversial figures in the history of the Rzeczpospolita in the 17th century. The book publishes drawings of the hetman from the National Historical Archive of Belarus and the Russian National Library, attributes them, analyzes the themes of images and individual plots, as well as the context of their creation.
$48.00
Статус: принимаем заказ
[0.874 kg.]
marc21
«Абрысы розныя» - гэта назва калекцыі ўласнаручных малюнкаў і чарцяжоў гетмана Януша Ра- дзівіла, якая з’яўляецца ўнікальным зборам і не мае блізкіх аналагаў ва ўсходнееўрапейскім рэгіёне. На іх адлюстравана вялікая колькасць будынкаў і краявіды цэлых гарадоў усходніх зямель Беларусі і Украіны, якія значна пацярпелі або былі цалкам знішчаны ў час вайны 1648-1667 гг. Разам з тым, гэты збор уяўляе сабой зафіксаваныя на паперы роздумы і назіранні іх аўтара, які з’яўляецца адной з самых цікавых і супярэчлівых асоб у гісторыі Рэчы Паспалітай XVII ст. У кнізе апублікаваны малюнкі гетмана з Нацыя- нальнага гістарычнага архіва Беларусі і Расійскай нацыянальнай бібліятэкі, зроблена іх атрыбуцыя, пра- аналізавана тэматыка выяў і асобных сюжэтаў, а таксама кантэкст іх стварэння.
 
BEL17980    Продолжить
запомните меня здесь
 
 
  Разработка © 1998—2008 MIPP International
Дизайн — ActionHabit
Вебмастер | Конфиденциальность