Контакт Карта сайта На главную страницу
 
 1 шт. на $48
 
 
Mipp International поиск
   Продожить поиск
Книги   Периодика
показывать:
Украина / Искусство и архитектура /   marc21 | в Мои книги | купить
Na perekhresti modernu: inspiratsii iaponizmu u praktytsi ukrains'kykh kolorystiv 1900-1930 rokiv.

At the Crossroads of Art Nouveau: Inspirations of Japaneseism in the Practice of Ukrainian Colorists of 1900-1930
Kyiv: Kyievo-Mohylians'ka akademiia , 2020. 224 p. Hard. ISBN 978-966-518-771-4; 9789665187714.  In Ukrainian
This book examines the process of adaptation of Japaneseism in the practice of Ukrainian colorists of the new wave: O. Murashko, O. Novakivsky, I. Severin, M. Burachek, F. Krychevsky. While studying in European art institutions, the spokesmen of Ukrainian culture casually became recipients of the Art Nouveau style. Familiarity with Japaneseism, Impressionism, Symbolism and Post-Impressionism allowed Ukrainian colorists to comprehend an irrational and subjective view of creativity that was unusual for them. The fundamental anti-academic tendencies of the turn of the 19th and 20th centuries, which were formed in the art of art nouveau as a result of the crisis of positivism, turned out to be worldview "crossroads" in their work. The process of adaptation to the formal foundations of Japaneseism took place against the background of the general adaptation to the newly introduced visual standards of Art Nouveau. This experience was a turning point in the work of these colorists, being a transitional phase from monochrome naturalism to chromatic formalism. The study introduces into scientific circulation significant factual material collected against the background of international socio-humanitarian discourse at the turn of the XIX-XX centuries.
$42.00
Статус: принимаем заказ marc21
У цій книзі розглядається процес адаптації японізму в практиці українських колористів нової хвилі: О. Мурашка, О. Новаківського, І. Северина, М. Бурачека, Ф. Кричевського. Навчаючись у європейських мистецьких закладах, речники української культури невимушено стали реципієнтами стилю модерн. Знайомство з японізмом, імпресіонізмом, символізмом та постімпресіонізмом дозволило українським колористам осягнути незвичний для них ірраціонально-суб’єктивний погляд на творчість. Основоположні антиакадемічні тенденції межі XIX–XX століть, що утворилися в мистецтві ар нуво внаслідок кризи позитивізму, виявилися світоглядним «перехрестям» у їхній творчості. Процес адаптації до формальних підстав японізму відбувався на тлі загального прилаштування до нововпроваджених візуальних стандартів ар нуво. Цей досвід став переломним моментом у творчості згаданих колористів, виявившись перехідною фазою від монохромного натуралізму до хроматичного формалізму. Дослідження вводить у науковий обіг значний фактологічний матеріал, зібраний на тлі міжнародного соціогуманітарного дискурсу межі XIX–XX століть.
 
UKR14992    Продолжить
запомните меня здесь
Мои книги
Данный список пуст
 
 
  Разработка © 1998—2008 MIPP International
Дизайн — ActionHabit
Вебмастер | Конфиденциальность